Bạn đang ở  : Trang chủ Giới thiệu Năng lực vật chất
Năng lực vật chất
Giới thiệu - Năng lực vật chất
Thứ tư, 06 Tháng 5 2009 16:32
-    Bến quỳnh cư: với diện tích 2.324,4 m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI210440 ngày 10/11/2008) và 100m kè hiện đang cho thuê bốc xếp hàng hoá.
-    Mặt bằng số 290 Sở Dầu-Hồng Bàng –HP diện tích 9.026,9m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ789754 ngày 6/3/2009) làm trụ sở chính của công ty và bãi đỗ xe, nhà để xe kinh doanh.
-    Mặt bằng khu vực triền đà 62.000m2 nằm trong quy hoạch của dự án khu đô thị XMHP.
-    Phương tiện vận tải thuỷ: 5 đầu kéo loại 135CV và 5 Sà lan loại 200T, 6 sà lan loại 250T, 2 tàu tự hành 680T và 580T máy 305CV, tổng cộng 3.760 tấn phương tiện.
-    Phương tiện vận tải biển: tàu Hồng Bàng 68 trong tải 2.000T.
-    Phương tiện vận tải bộ: 10 xe vận tải bằng 85 tấn phương tiện.
-    Xe ca: 14 chiếc: trong đó 3 xe loại 46 chỗ, 11 xe loại 34 chỗ.
-    Pông tông: 01 chiếc.
-    Nhà hàng VicemHCT diện tích trên 300m2.

Tin liên quan: