Bạn đang ở  : Trang chủ Liên hệ Các phòng ban chức năng
Liên hệ các phòng
Liên hệ - Các phòng ban chức năng

-   Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Xi Măng Vicem Hải Phòng

Ông: Mai Hồng Hải

-   Giám Đốc:

Ông: Khoa Năng Tuyên

-   Phó Giám Đốc:

Ông: Phạm Thế Hưng

-   Phó Giám Đốc:

Ông: Lê Văn Thắng

-  Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính

Trưởng Phòng : Vũ Thanh Tùng

- Trưởng Phòng - Tổ chức lao động

Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Bá Toản

-  Trưởng Phòng Kinh tế kỹ thuật

Trưởng Phòng : Lê Văn Thắng

-  Phụ trách Đội xe Ca

Ông Nguyễn Quang Thắng

SĐT : 0933 65 11 88

-  Trưởng Phòng Kinh doanh xi măng, Vận tải bộ

Trưởng Phòng: Nguyễn Sỹ Biên

ĐT: 0903 475 479

Fax: (0225) 3824.017

-  Phân Xưởng Vận tải thủy

Phó Quản đốc: Trần Văn Tư

-  Phòng Văn Thư

ĐT: (0225)3540.445

Fax: (0225)3540.417