Bạn đang ở  : Trang chủ Category Blog
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)
HCT - Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông 2010 PDF. In Email
Viết bởi AVX   
Thứ sáu, 02 Tháng 4 2010 10:59
Tên TCPH: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
Tên viết tắt: HPCTT
Trụ sở chính: 290 đường Hà Nội, quận  Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031.3540418                  Fax: 031.3540417
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 
Chào mua cổ phiếu HCT PDF. In Email
Viết bởi AVX   
Thứ bảy, 27 Tháng 3 2010 01:07

                         KÝnh göi: Uû ban chøng kho¸n Nhµ N­ước

-         Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

-         Căn cứ Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 về việc hướng dẫn chào mua công khai của công ty đại chúng;

-         Căn cứ bản đăng ký chào mua công khai chứng khoán HCT của ¤ng: TrÇn Th¸i H­ưng

LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 
Nghị quyết đại hội cổ đông 2009 PDF. In Email
Viết bởi AVX   
Thứ năm, 07 Tháng 5 2009 10:18

        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận ti xi măng Hải Phòng được tiến hành vào lúc: 8h 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2009.       

LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 
Công ty CPTM DV VT XMHP nhận giải doanh nghiệp tiêu biểu PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 5 2009 07:58
Công ty CPTM DV VT XMHP nhận giải doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008
LAST_UPDATED2
 
Chương Trình Họp ĐHCĐ Năm 2009 PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 4 2009 08:54
Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2009

Địa điểm: trụ sở chính Công ty thượng mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL