Bạn đang ở  : Trang chủ Category Blog
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 AVX 41
2 Báo cáo Quản Trị Công ty năm bán niên 2019 AVX 65
3 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 - 04/07/2019 AVX 82
4 Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng giữ chức danh Giám Đốc Công ty AVX 154
5 Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng giữ chức danh Giám Đốc Công ty AVX 147
6 Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 AVX 142
7 Công bố thông tin bất thường (V/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019) AVX 131
8 Công bố thông tin tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 AVX 246
9 Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 AVX 271
10 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2019 AVX 263
11 Số 27-HCT-KTTC. vv giải trình việc chậm công bố thông tin quyết định xử phạt về thuế. AVX 301
12 Số 28-CBTT-HCT-2019 công bố thông tin, công văn giải trình. AVX 317
13 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 AVX 266
14 Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 AVX 292
15 Công bố Báo cáo tài chính quý 4-2018 AVX 294
16 Công bố BCTC-Q3/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận AVX 436
17 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền AVX 439
18 Công bố thông tin bất thường (V/v công bố đã ký PLHĐ kiểm toán năm 2018) AVX 402
19 Gia hạn hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành AVX 480
20 Công bố thông tin bất thường (V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2018) AVX 593
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL