Bạn đang ở  : Trang chủ Category Blog
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 AVX 39
2 Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 AVX 65
3 Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 AVX 81
4 Công bố BCTC quý IV - năm 2019 AVX 76
5 Công bố BCTC quý III - năm 2019 AVX 269
6 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 AVX 309
7 Báo cáo Quản Trị Công ty năm bán niên 2019 AVX 338
8 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 - 04/07/2019 AVX 328
9 Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng giữ chức danh Giám Đốc Công ty AVX 434
10 Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng giữ chức danh Giám Đốc Công ty AVX 415
11 Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 AVX 384
12 Công bố thông tin bất thường (V/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019) AVX 407
13 Công bố thông tin tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 AVX 475
14 Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 AVX 505
15 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2019 AVX 484
16 Số 27-HCT-KTTC. vv giải trình việc chậm công bố thông tin quyết định xử phạt về thuế. AVX 565
17 Số 28-CBTT-HCT-2019 công bố thông tin, công văn giải trình. AVX 630
18 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 AVX 1375
19 Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 AVX 575
20 Công bố Báo cáo tài chính quý 4-2018 AVX 531
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL