Bạn đang ở  : Trang chủ Tin tức công ty
Tin công ty


Nghị quyết đại hội cổ đông 2009 PDF. In Email
Tin tức

        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận ti xi măng Hải Phòng được tiến hành vào lúc: 8h 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2009.       

Đọc thêm...
 
Công ty CPTM DV VT XMHP nhận giải doanh nghiệp tiêu biểu PDF. In Email
Tin tức
Công ty CPTM DV VT XMHP nhận giải doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008
 
Chương Trình Họp ĐHCĐ Năm 2009 PDF. In Email
Tin tức
Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2009

Địa điểm: trụ sở chính Công ty thượng mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Đọc thêm...
 
HCT khai trương nhà hàng Vicem HCT PDF. In Email
Tin tức
HCT khai trương nhà hàng Vicem HCT
Tại đại chỉ: 290 đường Hà Nội - Hồng Bàng - Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư trên 700 triệu đồng
Mục đích: Kinh doanh dịch vụ ăn uống
Nhà hàng bắt đầu hoạt động từ quý I/2009
 
Giấy Chứng Nhận CIC PDF. In Email
Tin tức
Công Ty CPTM DV VT Xi Măng Hải Phòng là doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008