Bạn đang ở  : Trang chủ Tin tức công ty
Tin công ty


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 PDF. In Email
Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đọc thêm...
 
Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 PDF. In Email
Tin tức

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đọc thêm...
 
Công bố Báo cáo tài chính quý 4-2018 PDF. In Email
Tin tức

Công bố Báo cáo tài chính quý 4-2018

Đọc thêm...
 
Công bố BCTC-Q3/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận PDF. In Email
Tin tức

Công bố BCTC quý Qúy 3/2018 và giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận lợi nhuận sau thuế Quý 3/2018

Đọc thêm...
 
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền PDF. In Email
Tin tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Đọc thêm...