Bạn đang ở  : Trang chủ Tin tức công ty
Tin công ty


Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 PDF. In Email
Tin tức

Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đọc thêm...
 
Tờ trình v/v Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT,BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 PDF. In Email
Tin tức

Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT,BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Đọc thêm...
 
Tờ trình v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 PDF. In Email
Tin tức

Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đọc thêm...
 
Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 PDF. In Email
Tin tức

Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018

Đọc thêm...
 
Công bố BCTC-Q1/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận PDF. In Email
Tin tức

Công bố BCTC quý Qúy 1/2018 và giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận lợi nhuận sau thuế Quý 1/2018

Đọc thêm...