Bạn đang ở  : Trang chủ Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động
Nghành nghề kinh doanh chính
Lĩnh vực hoạt động - Lĩnh vực hoạt động
Thứ tư, 06 Tháng 5 2009 16:14

1. Vận chuyển bằng phương tiện vận tải thủy bộ

2. Sửa chữa phương tiện vận tải

3. Kinh doanh xi măng , xăng dầu , vật tư, vật liệu xây dựng.

4. Kinh doanh kho bến bãi

5. Dịch vụ xây dựng, san lấp mặt bằng.

6. Cung ứng vật tư đầu vào( than, phụ gia...) cho nghành xi măng.

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách san, nhà nghỉ , nhà khách.

8. Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét.

9. Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng, và các đồ dùng hữu hình khác.

10. Đại lý và điều hành các tua du lịch.