Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng