Bạn đang ở  : Trang chủ Tin tức công ty
Tin công ty


Công bố thông tin bất thường (V/v công bố đã ký PLHĐ kiểm toán năm 2018) PDF. In Email
Tin tức

Công bố thông tin bất thường (V/v công bố đã ký PLHĐ kiểm toán năm 2018)

Đọc thêm...
 
Gia hạn hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành PDF. In Email
Tin tức

Công bố thông tin bất thường, V/v Gia hạn hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành

Đọc thêm...
 
Công bố thông tin bất thường (V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2018) PDF. In Email
Tin tức

Công bố thông tin bất thường (V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2018)

Đọc thêm...
 
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 PDF. In Email
Tin tức

Xem chi tiết NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ TẠI ĐÂY

 
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 PDF. In Email
Tin tức

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Đọc thêm...