Các phòng ban chức năng

 • Ông: Mai Hồng Hải – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Phó Bí thư Đảng Ủy – Công Ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
 • Ông: Lê Văn Thắng – Bí thư Đảng Bộ – Giám đốc Công ty
 • Ông: Phạm Thế Hưng – Phó Bí Thư Đảng Bộ – Phó Giám Đốc Công ty
 • Ông: Vũ Thanh Tùng – Kế toán trưởng
 • Ông: Nguyễn Bá Toản – Trưởng phòng Tổ chức Lao động
 • Ông: Nguyễn Sĩ Biên – Trưởng phòng Kinh doanh
 • Ông: Phạm Đức Hoàng – Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật
 • Ông: Trần Văn Tư: Phó Quản đốc Phân xưởng Vận tải Thủy
 • Ông: Nguyễn Quang Thắng – Phụ trách Tổ xe ca 0933 65 11 88
 • Phòng Văn Thư:
 • ĐT: (0225)3540.445
 • Fax: (0225)3540.417